Leerplicht.jpg

De Leerplichtwet


Recht op onderwijs 

Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en beperkingen. Naast een leerrecht kent Nederland ook een leerplicht.

Toezicht op naleving wet
Kinderen in de leerplichtige leeftijd moeten de school waar zij staan ingeschreven geregeld bezoeken. Om te zorgen dat de Leerplichtwet wordt nageleefd, is het college van burgemeester en wethouders van elke gemeente in Nederland belast met de toezichthouding daarvan. Voor de feitelijke uitvoering wijst het college één of meerdere leerplichtambtenaren aan.

Regels en formulieren
Op deze site staan de belangrijkste regels uit de Leerplichtwet, verwoord in de meestgestelde vragen. Ook vindt u er formulieren en protocollen.

Heeft u nog vragen?
Stuur een e-mail naar leerplicht-rmc@regiorivierenland.nl

Meer weten?

Contactpersoon bij Regio Rivierenland is Truus Huiberts, coördinator Team Leerplicht.

Truus Huiberts

Bereikbaar: ma en woe (Regiokantoor), di, do, vrij (gemeente Geldermalsen)

e: huiberts@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 23 
m: 06 30 42 09 79

 

Jaarverslag 2016-2017