Kersen in Rivierenland.jpg
Slider_Regionaal Investeringsfonds.jpg

Regionaal Investeringsfonds

Het Regionaal Investeringsfonds

De regio Rivierenland heeft ambities. Als overheid, onderzoek/onderwijs, ondernemers en ondernemende burgers gaan wij ons als het krachtige samenwerkingsverband FruitDelta Rivierenland inzetten voor opgaven en projecten die de agribusiness, economie en logistiek en recreatie en toerisme in onze regio een boost gaan geven. Maar dat kost uiteraard geld. Een eigen Regionaal Investeringsfonds maakt het mogelijk om (publiek)private projecten te stimuleren en initiatieven uit de markt en netwerken in de samenleving aan te jagen en te cofinancieren.

Projecten dragen bij aan ambities
Met het Regionaal Investeringsfonds doen wij investeringen in met name (publiek)private projecten van ondernemers uit onze eigen regio, bij voorkeur het MKB. Deze projecten moeten direct bijdragen aan minimaal één van de ambities uit ons Regionaal Ambitiedocument 2016-2020. Dit heeft de grootste impact en past bij de structuur van ons gebied.

Het Regionaal Investeringsfonds als steun in de rug
Ondernemers met goede projectplannen en eigen kapitaal kunnen een beroep doen op het investeringsfonds. Een bijdrage hieruit is het laatste duwtje in de rug dat zij nodig hebben om hun plannen waar te kunnen maken. Deze steun komt niet alleen in euro’s, maar ook in de vorm van kennis, ervaring en praktische hulp.

Overzicht van de belangrijkste regels en criteria
- Er zijn twee soorten initiatieven die een bijdrage kunnen krijgen:

  1. Uitvoeringsgerichte projecten: 60% van het fonds wordt hieraan besteed met een maximum van 15% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000,-
  2. Studies, verkenningen en pilots: 40% van het fonds wordt hieraan besteed, per aanvraag geldt een plafond van maximaal € 10.000,- aan bijdrage met een maximum van 50% van de totale kosten van het betreffende initiatief

- Het fonds is zonder winstoogmerk, euro’s keren in principe niet terug
- Het initiatief moet:

  • bijdragen aan áán of meer van de drie regionale Speerpunten: Agribusiness, Economie en Logistiek, Recreatie en Toerisme;
  • financiële middelen uit een andere/eigen bron bijleggen;
  • lange termijnimpact en draagvlak hebben: wie zijn er nog meer als partij betrokken bij het initiatief en hoe groot is de kans op een succesvolle voortzetting van het initiatief op de lange termijn?
  • van economisch en maatschappelijk toegevoegde waarde zijn: nieuwe werkgelegenheid opleveren, innovatief zijn en bijdragen aan verbetering van het vestigingsklimaat.

Tijdlijn 2017
Hieronder ziet u de momenten waarop projectvoorstellen kunnen worden ingediend en wanneer ze worden beoordeeld. 

(klik om te vergroten)

Projectvoorstel indienen ter financiering?
Ga naar www.fruitdelta.nl/aanvraag om een voorstel in te dienen en de exacte criteria te lezen om in aanmerking te komen voor steun uit het Regionaal Investeringsfonds.

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente GeldermalsenGemeente LingewaalGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente NeerijnenGemeente TielGemeente Zaltbommel

Vergaderagenda


Evenementenkalender

>> meer evenementen

Meer weten?

Neem contact op met onze procescoördinator:

Marien Borgstein
Marien Borgstein  

e: borgstein@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 96/06-29513438

Informerende notitie

In oktober 2016 ontvingen de tien gemeenten een informerende notitie ter besluitvorming over het Regionaal Investeringsfonds. Hierin kunt u alle achterliggende informatie lezen.

Website FruitDelta Rivierenland

Het Regionaal Investeringsfonds neemt een belangrijke plaats in op de website www.fruitdelta.nl. Daar leest u de criteria waaraan een project moet voldoen en kunt u de formulieren downloaden om een aanvraag in te dienen.