FruitDelta Rivierenland.jpg

FruitDelta Rivierenland

Regio Rivierenland en FruitDelta Rivierenland


Binnen FruitDelta Rivierenland werken overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek en ondernemende burgers als 'pentahelix' samen om het gebied te ontwikkelen en te versterken. Wij zijn een vruchtbare delta, waarvan het DNA wordt gevormd door tuinbouw, logistiek (wij zijn een logistiek kruispunt), het unieke landschap, een rijke cultuurhistorie en prettig woonklimaat. In de naam staat Fruit in brede zin voor tuinbouw, agrilogistiek en toerisme. Delta staat voor het unieke rivierenlandschap en de logistieke kansen die het biedt.

FruitDelta Rivierenland richt zich op drie economische Speerpunten: Agribusiness, Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven en Recreatie & Toerisme. Als middel om de regionale ambities te realiseren, is er het Regionaal Investeringsfonds als belangrijk financieel instrument.

Regio Rivierenland vormt het overheidsonderdeel en vervult binnen FruitDelta Rivierenland wisselend de rol van initiatiefnemer, beslisser, partner en aanjager.

Andere partners zijn onder andere Greenport Gelderland, Logistics Valley Rivierenland (LV-R), Bureau Toerisme Rivierenland en Regio Werkbedrijf-Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Rivierenland (RW-POA).

Website FruitDelta Rivierenland
Klik op de afbeelding om naar de website te gaan:

Vergaderagenda


Klik op de illustratie om het jaarmagazine 2020 te bekijken.